Vadehavets Bådklubber


Vadehavets Bådklubber er en paraplyorganisation for sejlklubberne i Vadehavet.

Samarbejdet blev etableret i 1993 som en platform for deling af oplevelser og erfaringer blandt de ca 1600 aktive sejlere i Vadehavet.


VB varetager sejlernes interesser i relation til forvaltningen af Vadehavet. VB har et medlem i Det rådgivende udvalg for Vadehavet (RUV), et medlem i Nationalparkrådet samt formandskabet for Vadehavets Vagerlaug.


Bestyrelse

Formand Torben Korsgaard, Foreningen Martha
Næstformand og VBs repræsentant i Vadehavets Vagerlaug John Nielsen, Fanø Sejlklub

Kasserer Marc Vandborg, Esbjerg Søsport

VBs repræsentant i Det Rådgivende Udvalg for Nationalparken Steffen Steffensen, Ribe Sejlklub

VBs repræsentant i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet (RUV) Anders Bjerrum, Sønderho Havn